ETN7.0

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató az adatkezelő felsőoktatási intézmény által az Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartáson (ETN), mint tanulmányi rendeszeren) keresztül kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1. Az adatkezelő intézmény neve, elérhetősége

Intézmény neve: McDaniel College
Azonosítója: FI82534
Címe: Westminster, Amerikai Egyesült Államok

2. Az adatfeldolgozó cég neve, elérhetősége

KODASOFT Informatikai és Tanulmányi BT

Cégjegyzékszám: 13 06 067730

Cím: 2132 Göd, Hunyadi u. 13.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

A felsőoktatási intézmények az intézmény a rendeltetésszerű működéséhez törvényben meghatározott módon jogosult és köteles személyes adatokat kezelni. Ennek értelmében az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkörökről a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról V. fejezete, a 3. és 6. melléklete rendelkezik.

Az ETN-be a felhasználó az adatkezelő által adott regisztrációs kóddal léphet be, az adatkommunikáció biztonságos webes (https) kapcsolaton keresztül, a https://mcdc.etn.hu tartományon belül történik.

4. Cookie-k (sütik)

Az ETN mind a nyilvános (autentikált belépés nélküli), mind a zárt (autentikált belépéshez kötött) felületén használ ún. sütiket, amelyeken keresztül automatikusan tárolhat Önről adatokat, ha ezt az Ön (mint látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja. A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

  • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
  • megjegyzik a látogató egyéni beállításait, pl. a nyelv kiválasztásakor,
  • autentikált belépés után a rendszer működéséhez szükséges adatokat rögzít.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése látogatóként nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni az ETN nyilvános felületének minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül nem tudjuk grantálni Önnek a nyílt felület teljes körű használatát.

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

  • az Ön által használt IP-cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
  • a látogatás pontos időpontja,
  • az előzőleg látogatott oldal címe,
  • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
  • az oldalon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

Az ETN nem továbbít adatokat harmadik országba, és nem használ harmadik személy általi sütiket.

5. Definíciók

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2024-07-20, 29.hét© kodasoft 2001-2024